Iqra Charity Logo

Hakkımızda

Iqra Charity Logo

HAKKIMIZDA

İqra Derneği, 2012 yılından beri savaştan zarar görmüş Suriye'de çalışan önde gelen bir insani yardım kurumudur.
Odak noktamız acil yardım, eğitim, maddi ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Hedefimiz, savaş esnasında ortaya çıkabilecek çeşitli sorun ve engellere uzun vadeli çözümler sunmaktır.
iqra-logo
Yardım, eğitim, güçlendirme ve bağımsızlık. Yenilikçi ve eşsiz eğitim ve yardım programları ile insan ve toplum geliştirmek.
Iqra Charity Logo

TARİHİMİZ

Kamplarda ekilen tohumlardan yetiştirilmiş, samimiyet ve özveri ile beslenmiş.
Old Refugee Camps

İqra Derneği, 2012 yılında Suriye’deki kalabalık mülteci kamplarında samimi gönüllülerin çabalarıyla başladı. Tecrübemiz arttıkça insanların ihtiyaçlarını ve ele alınması gereken birçok sorunları daha iyi anlamaya başladık. Bu anlayış, basit yardım dağıtımının ötesine geçen projelere yol açan uzun vadeli çözümler geliştirmesine neden oldu: bunlar eğitim ve altyapı tesisleri.

İnsanların ihtiyaçları büyüdükçe çalışmalarınızda büyüdü, ve bunun neticesinde kurduğumuz bağlar ve ilişkiler de büyüdü. Birkaç gönüllüden oluşan bir grup olarak başlayan şey, her biri insanların potansiyeline yatırım yaparak parlak bir gelecek inşa etmek için becerilerini paylaşan büyük bir deneyimli ve adanmış profesyonel grubuna dönüştü. Bugün İqra Derneği, 8 yıl önce bir avuç gönüllü meraklısının yaptığı gibi, insanlara yardım etmeye hazır özel personeli olan aktif bir organizasyondur.

Iqra Charity Logo

ODAKLANMA NOKTAMIZ

En önemli odak noktamız eğitim ve gelişmedir.

Suriye’nin özgür olan kısmının her yerinde kreşler, ilk ve orta okullar, yetişkin eğitim merkezleri, kadın güçlendirme enstitüleri, İslami merkezler ve camiler inşa ettik.

Uygulamadan önce dikkatle araştırılan ve planlanan özgün projeleri doğrudan uyguladığımız için gurur duyuyoruz. Bu projeler, acil yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeyi amaçlamaktadır. Ancak bunlar sıradan yardım projeleri değildir; uzun vadeli hedefleri ve stratejileri vardır ve iyi düşünülmüş ve tasarlanmış olduklarında olumlu sonuçlar verirler.

Flagship Projects - Abna Ashaam
Iqra Charity Logo

FELSEFEMİZ

Projelerimizin felsefesi atasözünden kolayca anlaşılır:
Bir kişiye balık verin, bu onun bir günün yemeğini sağlar, onu balık tutmayı öğretin, bu onun hayatının geri kalanında yemekle sağlar.
Project Hope - Training

Bu nedenle yardım projelerimizde uyguladığımız model eğitim, güçlendirme ve insanların aktif hale getirilmesine odaklanıyor. Amacımız, insanların becerileri belirlemek ve onları daha da gelişmektir.
Bu, bilgi ve kabiliyetin önemini vurgulayarak, sadece kendilerine ve ailelerine değil, başkalarına da yardımcı olabilmeleri için eğitim yoluyla elde edilir.

Projelerimizde eğitim çok önemlidir. Programlarımızda yer alan kişilerin, başkalarına yardım, eğitim, liderlik ve fayda sağlamak için gerekli özellikleri ve becerileri geliştirmelerini ve böylece çabalarımızın etkisini ve yatırımını en üst düzeye çıkarmalarını sağlar.

Bu sistem yalnızca İkra’nın işlediği tesisler veya projeler ile sınırlı değildir, mezunlarımızın ve ekip üyelerimizin çalışmaları ve inisiyatifi ile diğer alanlara ve kurumlara da genişlemiştir.

Tüm nüfusun bu benzersiz ve hayati programlardan, verimliliği ve faydasını en üst düzeye çıkaran ve başarıları kanıtlanmış pratik sistemlerden yararlanabilmesi için bu projelerin önemini ve faydalarını vurgulayacak atölye çalışmaları ve sergiler oluşturmayı amaçlıyoruz.

Sağlam İslami temellere sahip olan, gelecekte topluma fayda sağlayacak olan yönetici, işletme sahibi, öğretmen ve üretken, kendinden emin olacak erkek, kadın ve çocukların gelişmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Iqra Charity Logo

YAPIMIZ

Departmanların Yapısı

İqra Derneği başkanı, genel müdür ile birlikte tüm departmanları denetleyen, organizasyonun çalışmalarında etkin yönetim ve işbirliği sağlayan birisidir.

Kararlar, kuruluşun işleri için tavsiye ve çözümler sağlamaya yardımcı olan bir Danışma Komitesi tarafından incelenir.

İkra Kurumun kapsamında faaliyet gösteren her departmanın, İkra’nın inancı ve metodolojisine uygun olarak bölüm başkanı tarafından yönetilen kendi yönetimi, personeli ve projeleri vardır.

DEPARTMANLAR

Flagship Projects - Abna Ashaam
Iqra Charity Logo

ORTAKLARIMIZ

Yan yana çalışarak...

Önde birlikte!  İqra Derneği ortaklarıyla birlikte sahadaki programları uygulamaya ve ihtiyacı olanlara yönelik benzersiz projeler geliştirmeye devam ediyor. Yardımlarımız sayesinde binlerce kişi yardım almış, yüzlerce öğretmen ve idareci eğitilmiş ve bilgi, deneyim, beceri, özgüven ve nitelikler üzerine kurulmuş kendi bağımsız projeleri aracılığıyla, topluma fayda sağlamak için katılmıştır. Bunların hepsi İqra Derneği tarafından sürekli gösterilen destek ve gelişme programları sayesinde mümkün olmuş.

One Nation

one nation

United Kingdom
Baraka

Baraka

Turkey
Muslims in Need

Muslims in Need

United Kingdom
One-Ummah

one ummah

United Kingdom
1EID

1Eid

United Kingdom

Biz, 2012 yılından beri savaştan zarar görmüş Suriye'de çalışan önde gelen bir insani yardım kurumuyuz.